Το Ινστιτούτο

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης iset, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2009 από στελέχη της αίθουσας τέχνης Νέες Μορφές με συνεργάτες-συμβούλους, ιστορικούς τέχνης και καλλιτέχνες. Σκοπός του ινστιτούτου είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή της πορείας της τέχνης στην Ελλάδα από το 1945 έως σήμερα.

Η ίδρυσή του iset υπογραμμίζει την ανάγκη φορέων που θα συμβάλλουν συστηματικά στη μελέτη, την έρευνα και την πρόοδο της τέχνης. Χωρίς παρόμοια κέντρα έρευνας πολλά καλλιτεχνικά εγχειρήματα χάνονται στο πέρασμα του χρόνου με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται το πλαίσιο ιστορικών και συγχρονικών συνδέσεων και αναφορών, απαραίτητων για την εξέλιξη του πολιτισμού.

Ταυτόχρονα, όμως, το ινστιτούτο προσφέρει κάτι εξίσου σημαντικό. Παράλληλα με το αρχειακό έργο, αποτελεί ένα κέντρο του οποίου οι αρχειακές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι ισοβαρείς με εκθεσιακές εργασίες, με τη διοργάνωση ομιλιών, με επιμέλειες και προγράμματα σύγχρονης τέχνης, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η έκδοση, προβολή και διακίνηση σχετικών μελετών.

Ανάμεσα στις δράσεις του iset ξεχωρίζει η πραγματοποίηση εκθέσεων βασισμένων στην έρευνα του αρχείου του ινστιτούτου. Η δημιουργία-παραγωγή έργων που έχουν ως αφετηρία τους το υπάρχον αρχειακό υλικό αλλά και η επιστροφή τους σε αυτό ως νέο, συνδέει με δημιουργικό τρόπο τις δύο πλευρές του ινστιτούτου συμμετέχοντας στην προώθηση της ιδέας ενός ζωντανού, δυναμικού σύγχρονου αρχείου. Επιπλέον, καθιστά το ίδιο το αρχείο ενεργό μοχλό ώθησης για τη δημιουργία ερευνητικών καλλιτεχνικών έργων, που θα στέκονται κριτικά απέναντι στο παρελθόν και το παρόν και θα γεννούν δραστικά οράματα για το μέλλον, αξιοποιώντας την τέχνη και τις μεθόδους της στην εκτίμηση των συνθηκών που μας περιβάλλουν.


Αρχείο

Οι αρχειακές συλλογές του iset περιλαμβάνουν υλικό που τεκμηριώνει την ιστορία και την εξέλιξη της εικαστικής κίνησης στην Ελλάδα από τα μέσα του 20ού αιώνα έως σήμερα. Τον πρώτο αρχειακό πυρήνα των συλλογών αποτέλεσαν τα αρχεία των αιθουσών τέχνης Νέες Μορφές και Δεσμός, ενώ πολύτιμη συμβολή στην ανάπτυξη του αρχείου αποτελεί η συνεχής προσφορά υλικού από καλλιτέχνες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιστορικούς και κριτικούς τέχνης, θεωρητικούς, συλλέκτες κ.ά., οι οποίοι με τη δράση τους σφράγισαν την εικαστική ζωή του τόπου.

Προσκλήσεις, δελτία τύπου, αφίσες, φυλλάδια, κατάλογοι εκθέσεων και φωτογραφίες εκθέσεων συγκροτούν τη συλλογή Εκθέσεις που αριθμεί περισσότερες από 25.000 καταγεγραμμένες εκθέσεις Ελλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βιογραφικά σημειώματα, φωτογραφίες έργων, προσωπικές φωτογραφίες, καθώς επίσης σημειώσεις, κείμενα και επιστολές αποτελούν μέρος του υλικού που είναι διαθέσιμο μέσω των προσωπικών αρχείων των καλλιτεχνών στην ενότητα Καλλιτέχνες.

Αντίστοιχες κατηγορίες υλικού με εκείνες της ενότητας Καλλιτέχνες που αφορούν ωστόσο σε ιστορικούς και κριτικούς τέχνης, θεωρητικούς κ.ά. μπορεί να αναζητήσει ο ερευνητής στη συλλογή Συγγραφείς.

Ακόμη, συγκεντρώνονται τεκμήρια που αποτυπώνουν την ιστορική διαδρομή, τη δραστηριότητα και τις δράσεις δημόσιων και ιδιωτικών χώρων τέχνης στην ενότητα Φορείς.

Το αρχείο περιλαμβάνει συλλογή αποκομμάτων του ημερήσιου και περιοδικού τύπου που καλύπτουν κατά κύριο λόγο την περίοδο 1945 έως σήμερα και είναι διαθέσιμα στην ενότητα Τύπος. Επίσης, συγκεντρώνει περιοδικά τέχνης της ίδιας περιόδου και προχωρεί σταδιακά στην πλήρη αποδελτίωσή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συγκέντρωση του οπτικοακουστικού υλικού, τόσο σύγχρονου όσο και παλαιότερου. Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ομιλίες-διαλέξεις, συνεντεύξεις καλλιτεχνών και θεωρητικών, έργα video-art εμπερικλείονται και είναι διαθέσιμα στην ενότητα Οπτικοακουστικό Υλικό. Σημαντικό τμήμα του iset αποτελεί και η Βιβλιοθήκη, η έντυπη συλλογή της οποίας αριθμεί περισσότερους από 7.500 τίτλους βιβλίων. Ο κύριος όγκος της συλλογής της αποτελείται από μονογραφίες Ελλήνων καλλιτεχνών, καταλόγους εκθέσεων, βιβλία κριτικής, θεωρίας και ιστορίας της ελληνικής τέχνης, λευκώματα, καλλιτεχνικές εκδόσεις, καταλόγους συλλογών, επετειακές εκδόσεις, λεξικά, ημερολόγια και λογοτεχνικά βιβλία.

Για την οργάνωση και επεξεργασία του ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού το iset επέλεξε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων DAMS (Digital Asset Management Space). Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων, το οποίο υποστηρίζει αφενός μεγάλο όγκο πληροφοριών και την μεταξύ τους σύνδεση, ενώ αφετέρου επιτυγχάνεται η εύκολη πρόσβαση και γρήγορη επισκόπηση αντικείμενων και η δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων μέσω σύνθετων αναζητήσεων για τους ερευνητικούς σκοπούς των μελετητών. Πλήρης πρόσβαση των ερευνητών στις ψηφιακές συλλογές είναι εφικτή στο Αναγνωστήριο μέσω του Ψηφιακού Αποθετηρίου DAMS, ενώ μέρος του ψηφιοποιημένου υλικού είναι προσβάσιμο και μέσω διαδικτύου στη Ψηφιακή Πλατφόρμα.


Αναγνωστήριο

Στους χώρους του Αναγνωστηρίου του iset οι ερευνητές και το ενδιαφερόμενο κοινό καταθέτοντας την Αίτηση Ερευνητή μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στην κεντρική βάση δεδομένων. Παρακαλούμε, διαβάστε, σχετικά, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου του iset.

Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Βαλαωρίτου 9α, 10671 Αθήνα

Τηλ: 210 3636165

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ώρες λειτουργίας Αναγνωστηρίου:
Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 16:00


Οπτική Παρουσίαση