Τα ενυπόγραφα έργα καλλιτεχνών που διατίθενται στο art shop, (μοναδικά ή σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων), συνοδεύονται από πιστοποιητικό του iset.