Ποια είναι η σχέση των έργων στο δημόσιο χώρο με την πόλη, την ιστορία και τη σύγχρονη πραγματικότητά της; Πόσο τελικά "αγγίζουν" και πως κρίνονται τα δημόσια έργα τέχνης από τους κατοίκους της; Πως βιώνεται σήμερα το "μείζον" της μνημειακής τέχνης και το "έλασσον" της εφήμερης χειρονομίας σε έναν σύγχρονο δημόσιο χώρο έντονων αλλαγών και δραματικών εξελίξεων;
  
Με αφορμή το βίντεο της έκθεσης που αφορά τη θεματική "Τέχνη και δημόσιος χώρος", οι προσκεκλημένοι ομιλητές λαμβάνουν τη σκυτάλη από το παρελθόν και καλούνται να παρουσιάσουν τον δικό τους επίκαιρο λόγο.
 
Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης - ΜΙΕΤ.
 
 
Επιστροφή