Πόσο καθορίζουν τα θεμέλια μίας κουλτούρας τη θέση ενός καλλιτέχνη στην παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα; Πώς χαρτογραφούνται οι Έλληνες καλλιτέχνες σε μία εποχή "ρευστής" παγκοσμιοποίησης, αλλά και επιστροφής στην ανάγκη ανάδειξης της εντοπιότητας;
  
Με αφορμη το βίντεο της έκθεσης που αφορά τη θεματική "Εσωστρέφεια" / "Εξωστρέφεια": Πού τοποθετείται η ελληνική τέχνη;, οι προσκεκλημένοι ομιλητές λαμβάνουν τη σκυτάλη από το παρελθόν και καλούνται να προυσιάσουν τον δικό τους επίκαιρο λόγο.
 
Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης - ΜΙΕΤ.
 
 
Επιστροφή