Η ιστορία των ελληνικών εικαστικών θεσμών συντάσσεται μέσα από μία αφήγηση για την οποία σημασία λαμβάνει τόσο η παρουσία καθοριστικών δράσεων και πρωτοβουλιών, όσο και η απουσία συνέχειας και συνέπειας στοχευμένων προσπαθειών. Στη σημερινή δυσχερή συνθήκη πλέον, ποια είναι η εικόνα που προβάλλεται από τους θεσμούς; Πως αναμένεται να λειτουργήσουν και ποιους στόχους μπορούν να θεωρούν "χειροπιαστούς";
  
Με αφορμη το βίντεο της έκθεσης που αφορά τη θεματική "Θεσμοί σε μετέωρο βηματισμό", οι προσκεκλημένοι ομιλητές λαμβάνουν τη σκυτάλη από το παρελθόν και καλούνται να προυσιάσουν τον δικό τους επίκαιρο λόγο.
 
Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης - ΜΙΕΤ.
 
 
Επιστροφή