Ξεκινώντας από τις δεκαετίες του 1960 και του '70, η δύναμη της τέχνης ως πηγής γνώσης, εργαλείου αφύπνισης κριτικών λειτουργιών, αλλά και εφαλτηρίου κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών προτάσσεται ως πρωταρχική αξία για μία σειρά καλλιτεχνών που επενδύουν στη συσπείρωση και τη συλλογική δράση.

Στη σημερινή πραγματικότητα, πως μπορεί να λάβει η τέχνη δυναμικά αυτόν τον ρόλο εκπαίδευσης, κριτικής στάσης και αντίστασης σε έναν κόσμο κρίσης και διαρκούς ανατροπής; Και τι προσδοκά σε αυτή τη χρονική στιγμή, που η κοινωνία μοιάζει καθόλα απομακρυσμένη από την ιδέα της ουτοπίας;

Με αφορμή το βίντεο της έκθεσης που αφορά τη θεματική "Τέχνη, τόπος ζωής: "πολιτικές" συμμετοχής και αλληλεπίδρασης τέχνης και κοινωνίας" οι προσκεκλημένοι ομιλητές λαμβάνουν τη σκυτάλη από το παρελθόν και καλούνται να παρουσιάσουν τον δικό τους επίκαιρο λόγο.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης - ΜΙΕΤ.

 
 
Επιστροφή