Η πορεία και η δράση των καλλιτεχνών της ελληνικής εικαστικής πρωτοπορίας των δεκαετιών 1960 και 1970 μαρτυρούν μία πρόθεση ανακαινισμού της σύγχρονης τέχνης και των "εργαλείων" της, μέσα στο πλαίσιο μίας γενικότερης αλλαγής της ελληνικής κοινωνίας.

Φτάνοντας στο σήμερα, ποια στοιχεία αυτών των πρωτοποριών κληροδοτούνται στη σύγχρονη εικαστική συνθήκη; Πόσο γνωρίζουμε αυτή την Ιστορία, πως μελετούμε το έργο της και μέχρι ποιο βαθμό έχουμε καταγράψει τις πολύπλευρες πτυχές της;

Με αφορμή το βίντεο της έκθεσης που αφορά τη θεματική "1960s/'70s: ελληνική εικαστική πρωτοπορία και η καταγραφή της στην Ιστορία της Τέχνης" οι προσκεκλημένοι ομιλητές λαμβάνουν τη σκυτάλη από το παρελθόν και καλούνται να προυσιάσουν τον δικό τους επίκαιρο λόγο.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης - ΜΙΕΤ.

  
Επιστροφή