Την τελευταία δεκαετία οι εκδηλώσεις για την σύγχρονη τέχνη έχουν πολλαπλασιαστεί εντυπωσιακά.

Οργανισμοί δημόσιοι και ιδιωτικοί δραστηριοποιούνται στις μεγάλες πόλεις και στην περιφέρεια, ενώ έχει αυξηθεί ανάλογα και ο αριθμός των θεωρητικών-επιμελητών.

Το Iνστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης iset έρχεται να προσθέσει την γενική εικόνα των ιστορικών πεπραγμένων στον εικαστικό τομέα. Βασικός στόχος του, η συγκέντρωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού από το 1945 στις μέρες μας.

Σχετικά με την σημασία των αρχείων και του ρόλου τους στην ανάπτυξη του θεωρητικού λόγου το Ινστιτούτο οργανώνει το Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, κτήριο οδού Πειραιώς, ημερίδα με θέμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ. Προσεγγίσεις στη διαμόρφωση της αρχειακής πρακτικής.

Στην ημερίδα θα καταθέσουν τις απόψεις τους θεωρητικοί επιστήμονες και καλλιτέχνες οι οποίοι, με τη συμμετοχή τους, θα συμβάλουν στην πληρέστερη κατανόηση και τον εμπλουτισμό του ζητήματος. Οι ομιλητές καλούνται να παρουσιάσουν είτε αμιγώς θεωρητικές προσεγγίσεις είτε συγκεκριμένες πρακτικές, έρευνες και περιπτώσεις μελέτης.

Τον συντονισμό έχει αναλάβει η θεωρητικός τέχνης Ελπίδα Καραμπά και τη διοργάνωση το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης iset.
 
Επιστροφή